Rompetorin käyttämiseen liittyvät säännöt

Rompetorissa julkaistavan ilmoituksen on oltava hyvien tapojen mukainen ja noudatettava Suomen lakeja. Rompetori varaa itselleen oikeuden tulkita vapaasti sekä tarpeen mukaan muuttaa ja täydentää sääntöjä. Rompetorilla on myös tarvittaessa oikeus pyytää täydennystä ilmoitukseen tai kysyä lisätietoja ilmoitettavasta tuotteesta/palvelusta.

Sääntöjen rikkominen voi johtaa ilmoituksen tai Rompetori-tilin poistamiseen. Rompetori pidättää itsellään oikeuden milloin tahansa poistaa vilpilliset, asiattomat, syrjivät, epäilyksiä herättävät tai muutoin sääntöjen vastaiset ilmoitukset sekä niiden ilmoittajat palvelusta. Rompetori tekee tiivistä yhteistyöstä viranomaisten kanssa ja luovutamme heille pyynnöstä kaikki tiedot rikoksen selvittämiseksi.

Rompetori.fi-palvelun käyttäjänä sinun tulee varmistaa, että et jätä ilmoituksia tai lähetä ilmoituksiin yhteydenottoja, joiden sisältö loukkaa etnisiä ryhmiä, seksuaalisia vähemmistöjä, yksityisiä tai julkisuuden henkilöitä tai joiden sisältö on muutoin asiatonta. Ilmoituksiin liitetyt asiattomat kuvat eivät myöskään ole sallittuja. Tahallinen kiusanteko voidaan raportoida suoraan Poliisille.

Kaupoista syntyneet riitatilanteet ja niiden sopiminen on kaupan osapuolien vastuulla. Rompetori ei voi toimia tuomarina kaupoista syntyneiden riitatilanteiden selvittelyssä, mutta Rompetorin asiakaspalvelu voi tarjota ehdotuksia sovinnon löytämiseksi. Tutustu myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston ohjeistukseen yksityisten henkilöiden välillä solmittujen kauppojen riitatilanteista.

Omien rekisteröintitietojen oikeellisuus on käyttäjän omalla vastuulla.

Rompetori.fi tietosuojaseloste

ROMPETORI.FI TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterinpitäjä:Rompetori

TIIVISTELMÄ TIETOSUOJASELOSTEESTA:

 • Olemme sitoutuneet suojaamaan Palveluidemme käyttäjien yksityisyyttä. Luottamuksesi on meille tärkeää!
 • Käytämme keräämiämme tietoja muun muassa Palveluiden toimittamiseen ja personointiin, asiakaspalveluun, tuotekehitykseen sekä osuvamman mainonnan näyttämiseen. Lisäksi tarjoamme sijaintiperusteisia palveluita, jotka perustuvat päätelaitteen sijaintitietojen hyödyntämiseen, esimerkiksi paikallisten mainoskampanjoiden näyttämiseen Rompetori.fi-sivustolla.
 • Oikeuksiesi käyttäminen: haluamme tarjota käyttäjillemme vaikutus- ja hallintamahdollisuuksia tietojen käsittelyyn. Kohdasta 5 löydät tarkempia tietoja siitä, miten voit käyttää henkilötietojesi käsittelyä koskevia oikeuksiasi rekisteröitynä. Voit esimerkiksi käyttää tarkastus-, siirto- ja poisto-oikeuttasi hyödyntämällä Rompetorin tili-palvelua.

TIETOSUOJASELOSTEEN SISÄLLYS:

Klikkaamalla tekstiä sisällysluettelossa pääset lukemaan kyseisen kohdan

1. Yksityisyyden suojaaminen

RompeRompetori pitää sen palveluiden käyttäjien yksityisyyttä erittäin tärkeänä. RompeRompetori sitoutuu suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi palveluiden käyttäjänä ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä käyttäessäsi Rompetori-palvelua, selatessasi verkkosivustoamme tai käyttäessäsi applikaatiotamme. Soveltuvan tietosuojalainsäädännön lisäksi olemme sitoutuneet noudattamaan myös toimialan itsesääntelyä, kuten Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n (“ASML”) suoramarkkinointia koskevia käytännesääntöjä, sekä Interactive Advertising Bureaun (“IAB”) kohdennetun verkkomainonnan itsesääntelyohjeistusta.

Koska käyttäjiemme luottamus on meille tärkeää, huolehdimme käyttäjiemme yksityisyydensuojasta Palveluissamme. Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten ja miksi keräämme ja käytämme tietoja käyttäjistämme ja kuinka suojaamme käyttäjiemme tietoja. Suosittelemme, että luet tämän selosteen kokonaisuudessaan, jotta ymmärrät, miten käytämme ja säilytämme henkilötietojasi.

2. Mitä tietoja minusta kerätään ja mistä lähteistä tietoja kerätään?

Palveluiden käytöstä keräämämme tiedot ovat pääasiassa suoraan sinun RompeRompetori:lle antamiasi tietoja tai Palveluiden käytöstä muodostettuja tietoja.

RompeRompetori kerää henkilötietoja lähtökohtaisesti seuraavissa yhteyksissä:

 • Rompetori-rekisteröityessäsi;
 • käyttäessäsi Palveluitamme;
 • tilatessasi meiltä materiaalia;
 • vastatessasi asiakaskyselyihimme;
 • antaessasi meille palautetta tai ollessasi muutoin meihin yhteydessä; sekä
 • osallistuessasi järjestämiimme kilpailuihin ja arvontoihin.

Voimme lisäksi lain sallimissa rajoissa yhdistää tietojasi tai täydentää niitä muista lähteistä saatavilla sekä tällaisista lähteistä johdetuilla tiedoilla. Tällaisia muita lähteitä ovat esimerkiksi julkiset rekisterit.

Voimme kerätä Palveluidemme käytöstä seuraavia henkilötietoja:

 • nimitiedot;
 • yhteystiedot (kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite);
 • digitaalisen tilin edellyttämät rekisteröitymistiedot (kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus);
 • yksilöintitiedot (kuten ikä, sukupuoli) (vapaaehtoiset);
 • laskutus- ja maksutiedot;
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus- ja maksutiedot, , asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot);
 • kiinnostuksen kohdetta koskevat tiedot;
 • luvat ja suostumukset (kuten suoramarkkinointisuostumus);
 • tarjonnanestotiedot;
 • käytettyä laitetta tai yhteyttä koskevat tiedot (kuten selaintiedot, IP-osoite);
 • kyselyihin ja tutkimuksiin annetut tiedot;
 • tuote- ja tilaustiedot;
 • ostokäyttäytymistiedot;
 • Palveluiden käytöstä kerätyt muut tiedot (kuten käytetty Palvelu, sijaintitieto, tiedot näytetyistä mainoksista ja mainosten klikkaamisesta, Palveluiden ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, sekä muut tiedot siitä, miten käytät Palveluitamme, evästetiedot);
 • kerätyistä tiedoista ja Palveluiden käytöstä johdetut tiedot (muun muassa käyttäjän ominaisuuksiin ja käyttäytymiseen perustuva profiilitieto); sekä
 • yritysten edustajien tietoja asiakas- tai yhteistyökumppanuudessa (kuten edustajien nimitiedot, yhteystiedot).

Keräämme sinusta tämän tietosuojaselosteen kohdassa 3 kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?

Pyrimme aina tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen Palveluidemme käyttökokemuksen.

Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksellasi sekä oikeutetun etumme perusteella Palveluidemme tarjoamiseksi, asiakassuhteiden ja muun niihin verrattavan suhteen ja niistä johtuvien velvoitteiden hoitamiseksi, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin.

Henkilötietoja käsitellään lisäksi nykyisten ja tulevien palveluiden ja/tai tuotteiden toteutuksen ja ylläpidon mahdollistamiseksi ja edelleen kehittämiseksi.

Pyrimme aina tietojasi käsitellessämme varmistamaan, että tietojesi käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden.

4. Miten tietojani räätälöidään?

Saatamme räätälöidä tietojasi, jotta voisimme tarjota sinulle parasta mahdollista asiakaspalvelua. Tällainen räätälöinti toteutetaan muodostamalla sinua asiakkaana mahdollisimman hyvin kuvaava profiili.

Profiili voi perustua muun muassa ominaisuuksiisi ja käyttäytymiseesi. Profiileja voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi markkinoinnin ja Palveluiden sisällön kohdentamiseen tarjoamalla sinulle yksilöllistä mainontaa ja markkinointia. Sisällön räätälöinnin myötä Palveluiden kautta kohdentamamme mainonta vaihtelee asiakaskohtaisesti. Profiileja saatetaan käyttää myös palvelukehityksemme tukena.

5. Mitkä ovat henkilötietojeni käsittelyyn kohdistuvat oikeuteni?

Ymmärrämme, että saatat ajoittain tarvita lisätietoja meiltä henkilötiedoistasi ja niiden käsittelystä, tai saatat haluta päivittää tai korjata käsittelemiämme henkilötietoja. Jotta voisit käyttää henkilötietojesi käsittelyyn kohdistuvia oikeuksiasi, olemme kuvanneet alla oikeuksiasi hieman tarkemmin:

Oikeus tarkastaa henkilötiedot: Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos näin on, tarkastaa henkilötietosi.

Oikeus henkilötietojen oikaisemiseen ja poistamiseen: Jos huomaat, että käsittelemämme sinua koskevat henkilötiedot ovat virheellisiä, sinulla on oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua. Sinulla on myös tietyissä tilanteissa oikeus tietojesi poistamiseen.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Tietyissä tilanteissa, kuten jos kyseenalaistat henkilötietojesi paikkansapitävyyden tai olet vastustanut oikeutettua etuamme käsitellä henkilötietojasi, sinulla voi olla oikeus pyytää, että rajoitamme tietojesi käsittelyä, kunnes ratkaisu on löydetty.

Oikeus vastustaa käsittelyä: Tietyissä tilanteissa, kuten jos kyseenalaistat oikeutetun etumme käsitellä henkilötietojasi, sinulla voi olla oikeus vastustaa tällaista käsittelyä.

Oikeus tietojen siirtoon: Jos henkilötietojasi käsitellään suostumuksesi perusteella automaattisesti, sinulla voi olla tietyissä tilanteissa oikeus pyytää sinua koskevat henkilötiedot koneellisesti luettavassa muodossa tietojen siirtämiseksi toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa sähköiseen suoramarkkinointiin annettu suostumus tai kieltää sähköinen suoramarkkinointi: Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin tai kokonaan kieltää sähköinen suoramarkkinointi, mukaan lukien profilointi silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinonitiin. Tällainen kielto voi johtaa siihen, että sinulle näytetään yhtä paljon mainoksia kuin aikaisemmin, mutta mainonta ei ole käyttäjälle räätälöity. Voit käyttää esimerkiksi suoramarkkinointisuostumuksen peruuttamisoikeuttasi painamalla uutiskirjeen lopussa olevaa “päätä tilaus” linkkiä.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle: Pyrimme aina ratkaisemaan mahdollisen erimielisyyden suoraan kanssasi. Sinulla on kuitenkin oikeus saattaa henkilötietojesi käsittelyä koskeva erimielisyys tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

Tietojen tarkastelu Tietoprofiilissa

Tietoprofiili koostuu kolmesta eri osa-alueesta:

Omat tiedot

 • Kun luot oman käyttäjätilin Rompetoriin, annat itsestäsi perustiedot, kuten nimen, sukupuolen, iän ja kotipaikan.

Käyttöhistoria Rompetoria

 • Kun kirjaudut omilla tiedoillasi Rompetoriin, selailet sivustoa tai jätät ilmoituksia, käytöstäsi jää jälki käyttöhistoriaan.

Tietojen analysointi

 • Omia tietojasi ja käyttöhistoriaa yhdistämällä ja analysoimalla tarjoamme sinua kiinnostavaa sisältöä.

Olethan meihin yhteydessä tietosuojaselosteen kohdassa 13 ilmoitettuun osoitteeseen, mikäli kaipaat apuamme Tietoprofiilin käytössä.

6. Kuinka kauan tietojani säilytetään?

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta (tarkoitukset käyvät ilmi tietosuojaselosteen kohdasta 3). Tietoja päivitetään ja niiden ajantasaisuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Tarkastuksen yhteydessä kaikki käyttämättömät ja vanhentuneet tiedot poistetaan.

Tietojen säilytysaika voi vaihdella tietoryhmittäin ja meillä voi olla lainsäädännön perusteella velvollisuus säilyttää joitakin tietoja, mistä johtuen tarkat poistoajat ja poistamiskäytännöt vaihtelevat. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot pyritään kuitenkin aina poistamaan ilman aiheetonta viivytystä.

7. Luovutetaanko henkilötietojani kolmansille osapuolille?

Voimme luovuttaa tietojasi kolmansille lähtökohtaisesti vain, mikäli olet hyväksynyt tietojen luovutuksen (esim. yritysasiakkaillemme, joilla on Rompetori-kauppa tai Rompetori-autokauppa -palvelu käytössään ja joihin käyttäjä haluaa olla yhteydessä sivustomme kautta).

Voimme lisäksi siirtää henkilötietojasi Schibsted Media -konserniin kuuluville yhtiöille sekä henkilötietoja lukuumme käsitteleville palveluntarjoajille ja alihankkijoille, jotka auttavat meitä tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen Palvelujemme käyttökokemuksen. Siirtäessämme tietojasi esimerkiksi palveluntarjoajillemme pyrimme takaamaan sopimusjärjestelyin, että henkilötietojasi käsitellään tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Henkilötietojasi voidaan lain mukaan luovuttaa myös esimerkiksi viranomaisten esittämien vaatimusten edellyttämällä ja kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla.

Emme pääsääntöisesti siirrä tai luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle kolmansille osapuolille. Jos kuitenkin siirrämme tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi tilanteissa, joissa palveluntarjoajamme sijaitsee EU:n tai ETA:n ulkopuolella, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen, ja muuten siten, että henkilötietojen käsittely toteutetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

8. Miten henkilötietoni suojataan?

Noudatamme henkilötietoja käsitellessämme tiukasti lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita sekä hyvää tiedonhallintatapaa.

RompeRompetori ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat mahdolliset palveluntarjoajat toteuttavat asianmukaisia teknisiä ja organisaRompetorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi luvatonta pääsyä, luovuttamista, tuhoamista, häviämistä, muuttamista tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Pyrimme myös aina varmistamaan, ettemme käsittele henkilötietojasi laajemmin kuin on kulloinkin käyttötarkoituksiin nähden tarpeellista.

Rajoitamme myös henkilötietojasi käsittelevien henkilöiden piiriä. Tietojasi käsittelevät vain henkilöt, joilla on oikeus henkilötietojen käsittelyyn, kuten asiakaspalvelussa työskentelevät henkilöt ja muut työtehtäviensä takia tietoja käsittelevät henkilöt. Pyrimme myös säännöllisesti ohjeistamaan henkilötietojen käsittelyyn osallistuvia henkilöitä tietosuoja-asioista.

9. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (“cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeiden avulla voidaan kerätä tietoa esimerkiksi Palveluiden käytöstäsi ja IP-osoitteestasi sekä tietoa siitä, mistä muista verkkosivustoista olet kiinnostunut.

Käyttäessäsi Palveluita laitteellesi tallennetaan evästeitä ja muita tietoja, joita voidaan lukea myöhemmin. Käyttäessäsi Palveluitamme tiedotamme sinua evästeistä ja niiden käyttötavoista. Mikäli et halua vastaanottaa evästeitä käyttäessäsi Palveluitamme, voit muuttaa selainasetuksiasi. Huomioithan kuitenkin, että mikäli estät evästeiden käytön, et välttämättä pysty täysin käyttämään Palveluita tai niiden kaikkia ominaisuuksia.

Voit tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta.

10. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja vierailustani Rompetori-sivustolla?

Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan RompeRompetori:n ulkopuolisia tahoja, kuten mainostajia, mainosverkostoja sekä mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palvelussamme esimerkiksi tarjotakseen käyttäjälle kohdennettua mainontaa tai tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Koska käyttäjän selain pyytää tällöin kolmannen osapuolen asettamia mainoksia Rompetorin ulkopuoliselta palvelimelta, nämä kolmannet osapuolet voivat katsella, muokata tai asettaa omia evästeitään aivan kuin käyttäjä olisi näiden sivustoilla. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia.

Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja RompeRompetori:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan.

Palvelumme voi sisältää linkkejä muihin kuin yllä mainittuihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

11. Käyttääkö RompeRompetori tietoa päätelaitteeni sijainnista?

Eräiden Palveluiden toimintojen ja ominaisuuksien käyttö edellyttää paikantamista. Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten paikkakuntakohtaisen kohdennetun mainonnan esittämiseksi. Pyydämme paikantamiseen aina erillisen suostumuksesi. Voit antaa suostumuksesi sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla voit myös peruuttaa antamasi suostumuksen milloin tahansa.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa. Mikäli estät sijaintitietojen keräämisen, et välttämättä pysty täysin käyttämään Palveluita tai kaikkia niiden ominaisuuksia.

12. Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti. Mikäli muutamme tietosuojaselostetta olennaisesti, tiedotamme sinua siitä. Tällaisissa tilanteissa saatamme tarvittaessa pyytää sinulta myös hyväksyntää tekemiimme muutoksiin.

Mainos